Generelle betingelser

Følgende betingelser gælder al anvendelse af webstedet og dets indhold. Travellink forbeholder sig retten til uden varsel at ændre brugerbetingelserne.

Immaterialle rettigheder
Alle immaterielle rettigheder (inklusive ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og patenter) til webstedet og dets indhold, deriblandt tekst, tal, priser, tidstabeller, billeder, grafer og figurer (i det følgende kaldet ´´Indholdet´´), tilkommer Travellink eller Travellinks leverandører og samarbejdspartnere. Det er tilladt at downloade og udskrive kopier af skærmbilleder til eget brug i forbindelse med informationssøgning og booking. Det er ikke tilladt at benytte webstedet og Indholdet i kommercielt øjemed, f.eks. til varedistribution eller udgivelse, uden Travellinks udtrykkelige tilsagn.

Misbrug
Webstedet og Indholdet må ikke benyttes i spekulationsøjemed eller til at foretage falske eller bedrageriske bookinger, hvilket formål de end måtte have. Sådant og andet misbrug kan være kriminelt og vil eventuelt blive politianmeldt. Desuden kan det give anledning til skadeserstatning.

Travellink forbeholder sig retten til at hindre brugere, der har misbrugt webstedet eller Indholdet, i at få adgang til hele eller dele af webstedet eller til Indholdet.

Links
Travellink påtager sig intet ansvar for indhold, funktionsevne, materialer osv. på andre websteder, der er linket til Travellinks websted, eller som har links til Travellink.

Travellinks ansvar
Indholdet på webstedet kan indeholde fejl eller være nede af tekniske årsager eller på grund af fejlskrivninger eller andet. Travellink påtager sig intet ansvar for sådanne fejl eller nedbrud.

Travellink garanterer ikke, at Indholdet kan anvendes til bestemte formål, eller at Indhold, der stilles til rådighed af trediemand, er korrekt, opdateret eller fuldstændigt. Travellink garanterer heller ikke for ejerskab eller ophavsret til indhold, der stilles til rådighed af trediemand. Brugeren indvilliger i at holde Travellink skadesløs for konsekvenserne af brugerens handlinger (eller mangel på handling) på grundlag af Indholdet.

Travellink garanterer ikke, at webstedet har en bestemt tilgængelighed eller bestemte svartider. Travellink fraskriver sig udtrykkeligt alt ansvar for såvel direkte som indirekte skader og tab, der opstår som følge af Indholdet (eller mangel på eller i samme) eller som følge af, at webstedet ikke fungerer tilfredsstillende.

For de i den købte rejse deltagende luftfartsselskab (er) optræder Travellink som agent - dvs. at det er luftfartsselskabet (erne), der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Dette/disse selskabs (ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende.

Det er Travellinks ambition at levere alle informationer og rejsedokumenter som gør det muligt at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejseaftalen. Det er desuden Travellinks ambition, at al kommunikation skal være virusfri, men Travellink påtager sig intet ansvar for konsekvenser som følge af, at ambitionen ikke opfyldes.

Overstående gælder, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Rejsegaranti
Hvis du har købt en pakkerejse (fly og hotel) er den omfattet af Lov om Rejsegarantifond. Travellink har stillet garanti hos Rejsegarantifonden (Registreringsnummer 1750) og du er derfor dækket af fonden, hvis du har købt en pakkerejse hos Travellink.
Hvis du kun har købt en flyrejse, så er rejsen ikke omfattet af loven.
Du kan læse mere om Rejsegarantifonden på Fondens hjemmeside

Ved modtagelse af bekræftelsesmail og/eller rejsedokumenter skal den rejsende sikre sig, at de nødvendige dokumenter samt rejseplan er indeholdt, og stemmer overens med det bestilte. Hvis ikke, skal man omgående tage kontakt til rejsebureauet med henblik på at afhjælpe evt. fejl eller mangler i fremsendte.
Det er ikke muligt at tilgå bekræftelsen via vores website. Hvis du ønsker at få et nyt eksemplar tilsendt på e-mail, så kontakt vores kundeservice.

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, luftfartsselskab m.v.

Anvendelse af flybillet: Flyselskabet og Travellink forbeholder sig ret til at annullere og ikke tilbagebetale flystrækninger, som ikke benyttes i den rækkefølge, de er booket og udstedt på billetten.

Reklamation
Hvis der under rejsen skulle opstå fejl eller mangler, der måtte give anledning til reklamation, skal leverandøren have besked med det samme, men henblik på udbedring.
Dette skal ske inden for rimelig tid efter fejlen er opdaget, således at leverandøren kan rette op på den eventuelle fejl/mangel.
Rettes reklamtionen direkte til leverandøren, skal du sikre dig bevis herfor til senere brug, hvis ikke fejlen kan udbedres på stedet og du ønsker at rejse erstatning mod leverandøren.
Manglende reklamtion på stedet, vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.
Reglerne om reklamation følger af Lov om pakkerejser.

Evt. reklamationer skal udfyldes: her »

Ved evt. uenighed kan reklamationen indberettes til Rejseankenævnet, hvis afgørelser Travellink anerkender.